НАЙ-ВАЖНИ НОВИНИ

Открихме ДЕБАТИ.бг

Новата медия ДЕБАТИ.бг стартира на 7 юни 2017г. В присъствието на интелектуалци, журналисти, университетски преподаватели, представители на бизнеса и неправителствения сектор, се състоя официалното представяне на медията в Народния театър „Иван Вазов”.

Натиснете за продължението “Открихме ДЕБАТИ.бг”

ENGLISH

Bulgarians abroad: The Bulgarian Vice-President Margarita Popova and Emil Stoyanov аre organizing a meeting of the Bulgarian communities abroad.

In the beginning of November, the European Parliament will welcome representatives of the Bulgarian communities that live abroad. The host of the grand scale conference is the MEP Emil Stoyanov. The conference ‘Policies for the Bulgarians living abroad’ is organized jointly with the vice-president of Republic of Bulgaria Margarita Popova and it is part of establishing a long-term strategy for Bulgarians abroad. Our compatriots, that live and work abroad, represent around 15% of all Bulgarians, where the largest communities are situated in the US, Spain, Ukraine, Moldova and Germany. Bulgarians abroad usually are well educated and enjoy a successful career in the countries they live in.

Натиснете за продължението “Bulgarians abroad: The Bulgarian Vice-President Margarita Popova and Emil Stoyanov аre organizing a meeting of the Bulgarian communities abroad.”