Емил Стоянов
НАЙ-ВАЖНИ НОВИНИ

Дораснахме ли за нов национален празник?

Известно е, че повечето цивилизовани народи избират за свой национален празник своя исторически Ден на независимостта. В България, под натиска на Русия, много години се празнува датата 3 март, която е свързана с Русия и Руско-Турската война, след която България получава частична и не докрай изяснена свобода. Празнуването на 3 март има основно за цел да напомня на българите колко зависими са от Русия. По-важни в историята на България обаче са чисто българските актове на Съединението на 6 септември 1885г., когато Северна и Южна България се съединяват, въпреки волята на Русия и част от другите Велики сили. Но и след Съединението България остава формално с политически ангажименти и ограничен суверенитет по отношение и на Турция, и на Русия. Пълната си независимост българският народ обявява през 1908г., чрез министър-председателя Александър Малинов и княз Фердинанд, който след тоз този акт започва да си титулува цар.

Натиснете за продължението “Дораснахме ли за нов национален празник?”

Емил Стоянов
НАЙ-ВАЖНИ НОВИНИ

“Бог бди на небето”

Навършват се 75 години от спасяването на българските евреи. Това е един от най-драматичните моменти в новата ни история. Толкова драматичен, че по него може да се напише прекрасен роман или да се направи велик филм. Българският народ и неговите лидери, за разлика от повечето европейски народи и на изток, и на запад, спасяват своите близо 50 000 евреи.

Натиснете за продължението ““Бог бди на небето””

НАЙ-ВАЖНИ НОВИНИ

Открихме ДЕБАТИ.бг

Новата медия ДЕБАТИ.бг стартира на 7 юни 2017г. В присъствието на интелектуалци, журналисти, университетски преподаватели, представители на бизнеса и неправителствения сектор, се състоя официалното представяне на медията в Народния театър „Иван Вазов”.

Натиснете за продължението “Открихме ДЕБАТИ.бг”