ДО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА КОЛЕГИЯ

Емил Стоянов

Уважаеми дами и господа,

От няколко дни името ми се споменава често, включително и в заглавия, във връзка с извършвана проверка към един мой братовчед, който е данъчен служител. По този начин, макар и не директно, се създава впечатление за някаква свързаност с този случай.

Държа да отбележа, че произхождам от голям български род. В резултат на това ние сме точно 15 първи и над 60 втори братовчеди. Сами разбирате, че нито знам, нито ме интересува какво правят всички тези хора. Няма как да нося отговорност за делата им нито по гражданските, нито по моралните, нито по европейските норми. Затова искам да помоля името ми да не се свързва нито с добрите, нито с укоримите дела на моите братовчеди. Това би било несправедливо както към тях, така и към мен. Още по-нелепо е да се намесва името на брат ми Петър Стоянов, но това вече е друга тема.

Благодаря Ви предварително за разбирането, а ако имате към мен въпроси за работата ми в Европейския парламент, съм на Ваше разположение.

Ваш:   Емил Стоянов,

член на Европейския парламент