Няма картина
СТАТИИ

ЛЕВИТЕ И ДЕСНИТЕ

Емил Стоянов

Лявото и дясното в България никога не са отговаряли точно на буржоазното разбиране за ляво и дясно. В класическото разбиране левицата се представлява от по-бедните и борещи се за социална справедливост обществени слоеве, а десницата – от по-заможните хора, които защитават традиционните християнски ценности, националните държави и пазарните отношения. Всъщност и в западноевропейските страни е трудно да се видят тези модели в изчистен вид, още повече след Втората световна война. Днес в Западна Европа идеологията и говоренето на левите и десните политици се доближават в такава степен, че избирателят е изключително затруднен и често дава сходна политическа тежест на левицата и на десницата. Този факт принуди през последните години левите и десните в Австрия и Германия да управляват заедно няколко пъти. Изглежда, че в модерна Европа, класическото ляво и класическото дясно, или по-точно представляващите ги партии, вече са доста изчерпани и трябва да се търсят нови политически модели, но това вече е друга тема. […]