Годишни награди на Пигмалион за 2009г.

Годишни награди на Пигмалион за 2009г.

Връчване на наградата на лауреата проф. дфн Диана Иванова

От ляво на дясно проф. дфн Иван Куцаров, Емил Стоянов, проф. дфн Диана Иванова