No Picture
PUBLICATION

[lang_bg]За издателство Пигмалион и неговите приятели[/lang_bg] [lang_en]About Pygmalion Publishers and Its Friends[/lang_en]

[lang_bg]Когато реших да се кандидатирам за член на Европейския парламент, много мои приятели ме попитаха как да ми помогнат. Отклонявал съм всички предложения, защото никак не ми се искаше по време на мандата си да бъда заложник на различни интереси. Бях се подготвил вътрешно този период от живота ми да бъде посветен на българската култура и на родния ми Пловдив и не исках да ми пречат каквито и да било уговорки.

Не можах да откажа обаче на трима души, които искаха да напишат по нещо в този блог. На тях бих искал да обърна специално внимание, да изкажа благодарност за тези написани редове.

Известно е, че вече 17-18 години създаденото от мен издателство „Пигмалион”, а по-късно и фондация „Пигмалион” работят последователно по изграждането на европейския образ на Пловдив и на България в немскоезичните страни.[/lang_bg] [lang_en]When I decided to run as a Member of the European Parliament, many of my friends asked me how they could help me. I rejected all proposals because I did not at all want to be a hostage of different interests. I was psychologically prepared that this period of my life would be devoted to the Bulgarian culture and my home town Plovdiv and did not want any arrangements to stand on my way.

I could not, however, give a negative answer to three persons who wanted to write something in this blog. I would like to draw their special attention and to express my gratitude about the written lines.
[/lang_en] […]

Be the first to comment

Leave a Reply