Годишни награди на Пигмалион за 2009г.

Годишни награди на Пигмалион за 2009г.

Връчване на наградата на проф. дфн Диана Иванова