Сертификат за липса на принадлежност към ДС

Сертификат за липса на принадлежност към ДС

Проверка за принадлежност към службите

Емил Стоянов не е бил свързан с ДС