Евелина Кованджийска получава грамота от Емил Стоянов

Евелина Кованджийска получава грамота от Емил Стоянов